แบนเนอร์

บริษัท เอเนบอน เมทัล โปรดักส์ จำกัด

เครื่อง-a1

เครื่อง-b

เครื่อง-d1

เครื่อง-c

รายการอุปกรณ์เครื่องจักร
เลขที่ ชื่ออุปกรณ์ หมายเลขอุปกรณ์ แบบอย่าง ผู้ผลิต ปี ต้นฉบับ ปริมาณ
1 เครื่องกัดธรรมดา P-0001 M3 เจียนย่า 2013.02.01 CN 10
2 เครื่องบด P-0013 618S หวงโจวจิ่วจวง 2013.02.01 CN 3
3 การตัดลวดอิเล็กโทรด P-0018 DK7740A จ้าวหมิง 2013.02.01 CN 5
4 เครื่องกลึงเครื่องยนต์ P-0020 CZ6132A กวางโจว 2013.02.01 CN 2
5 เครื่องเจาะซีเอ็นซี ป-0022 ZQS4114 ซีหลิง 2013.02.01 CN 2
6 เครื่องเลื่อย ป-0024 GB916 ซีหลิง 2013.02.01 CN 2
7 เครื่องต๊าป P-0029 SWJ-B ซีหลิง 2013.02.01 CN 5
8 การกลึงซีเอ็นซี P-0032 บีเอ็นซี-46 มิยาโนะ 2015.04.04 JP 3
9 การกลึงซีเอ็นซี P-0035 บี205 สึกามิ 2015.04.04 JP 3
10 การกลึงซีเอ็นซี P-0037 M42SD สึกามิ 2015.04.04 JP 2
11 ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี P-0070 บราเธอร์ทีซี-31เอ พี่ชาย 2013.04.17 JP 33
12 ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี P-0073 540 TY-ซีเอ็นซี 2015.06.03 CN 3
13 ศูนย์เครื่องจักรกลซีเอ็นซี P-0079 850 ไทกัน 2013.11.05 TW 6
14 เครื่องปั๊ม P-0087 160 ซีเทียน 2013.08.19 TW 8
15 เครื่องปั๊ม P-0090 60 ซีเทียน 2013.08.19 TW 3
16 เครื่องปั๊ม P-0093 45 ซีเทียน 2013.08.19 TW 3
17 เครื่องปั๊ม P-0095 250 เวิลด์กรุ๊ป 2014.04.16 TW 2
18 เครื่องปั๊ม P-0096 315 ยาดอน 16.07.2015 CN 1