Banner

Anebon Metal Products Co., LTD

Maschine-a1

Maschine-b

Maschine-d1

Maschinen-c

Liste der Maschinenausrüstung
NEIN. Ausrüstungsname Gerätenummer Modell Hersteller Jahr Original Menge
1 Einfache Fräsmaschine P-0001 M3 JIANYA 01.02.2013 CN 10
2 Schleifmaschine P-0013 618S HUANGZHOUJICHUANG 01.02.2013 CN 3
3 Draht-Elektroden-Schneiden P-0018 DK7740A ZHAOMING 01.02.2013 CN 5
4 Motordrehmaschine P-0020 CZ6132A GUANGZHOUZHUJIANG 01.02.2013 CN 2
5 CNC-Stanzmaschine P-0022 ZQS4114 XILING 01.02.2013 CN 2
6 Sägemaschinen P-0024 GB916 XILING 01.02.2013 CN 2
7 Gewindeschneidmaschinen P-0029 SWJ-B XILING 01.02.2013 CN 5
8 CNC-Drehen P-0032 BNC-46 MIYANO 04.04.2015 JP 3
9 CNC-Drehen P-0035 B205 TSUGAMI 04.04.2015 JP 3
10 CNC-Drehen P-0037 M42SD TSUGAMI 04.04.2015 JP 2
11 CNC-Bearbeitungszentrum P-0070 Brudertc-31A Bruder 17.04.2013 JP 33
12 CNC-Bearbeitungszentrum P-0073 540 TY-CNC 03.06.2015 CN 3
13 CNC-Bearbeitungszentrum P-0079 850 TAIKAN 05.11.2013 TW 6
14 Stanzmaschine P-0087 160 XITIAN 2013.08.19 TW 8
15 Stanzmaschine P-0090 60 XITIAN 2013.08.19 TW 3
16 Stanzmaschine P-0093 45 XITIAN 2013.08.19 TW 3
17 Stanzmaschine P-0095 250 WELTGRUPPE 16.04.2014 TW 2
18 Stanzmaschine P-0096 315 YADON 16.07.2015 CN 1