banner

अनेबन मेटल प्रोडक्ट्स कं, लि

Machine-a1

Machine-b

Machine-d1

Machine-c

मेशिन उपकरण सूची
होईन उपकरण नाम उपकरण नम्बर मोडेल निर्माता बर्ष मूल मात्रा
1 सादा मिलिंग मेशीन पी -१००१ M3 JIANYA २०१.0.०२.०१ CN 10
2 पिसाउने मेसिन P-0013 618S HUANGZHOUJICHUANG २०१.0.०२.०१ CN 3
3 तार इलेक्ट्रोड काट्ने P-0018 DK7740A ZHAOMING २०१.0.०२.०१ CN 5
4 इन्जिन खराद P-0020 CZ6132A गुआंगज़ौढुजियांग २०१.0.०२.०१ CN 2
5 CNC पंचिंग मेशीन P-0022 ZQS4114 XILING २०१.0.०२.०१ CN 2
6 सेभिंग मेशिनहरू P-0024 GB916 XILING २०१.0.०२.०१ CN 2
7 मेसिनहरू ट्याप गर्दै P-0029 SWJ-B XILING २०१.0.०२.०१ CN 5
8 CNC Turning P-0032 BNC-46 MIYANO २०१.0.०4.०4 JP 3
9 CNC Turning P-0035 B205 TSUGAMI २०१.0.०4.०4 JP 3
10 CNC Turning P-0037 M42SD TSUGAMI २०१.0.०4.०4 JP 2
11 CNC मशीनिंग सेन्टर P-0070 भाईटर -११ ए भाई २०१.0.०4.१7 JP 33
12 CNC मशीनिंग सेन्टर P-0073 540 TY-CNC २०१.0.०6.०3 CN 3
13 CNC मशीनिंग सेन्टर P-0079 850 ताईकान २०१.1.११.०5 TW 6
14 स्ट्याम्पि Machine मेशीन P-0087 160 XITIAN २०१.0.०8.१ TW 8
15 स्ट्याम्पि Machine मेशीन P-0090 60 XITIAN २०१.0.०8.१ TW 3
16 स्ट्याम्पि Machine मेशीन P-0093 45 XITIAN २०१.0.०8.१ TW 3
17 स्ट्याम्पि Machine मेशीन P-0095 250 विश्व ग्रुप २०१.0.०4.१6 TW 2
18 स्ट्याम्पि Machine मेशीन P-0096 315 YADON २०१.0.०7.१6 CN 1