banner

Anebon Metal Products Co., LTD

Machine-a1

Machine-b

Machine-d1

Machine-c

Մեքենաների սարքավորումների ցուցակ
Ոչ Սարքավորման անվանումը Սարքավորման համարը Մոդել Արտադրող Տարի Բնօրինակը Քանակը
1 Պարզ ֆրեզերային մեքենա P-0001 M3 IANԻԱՆՅԱ 2013.02.01 CN 10
2 Grinding մեքենա P-0013 618S HUANGZHOUJICHUANG 2013.02.01 CN 3
3 մետաղալարերի էլեկտրոդների կտրում P-0018 DK7740A HAԱՈՄԻՆԳ 2013.02.01 CN 5
4 Շարժիչի խառատահաստոց P-0020 CZ6132A ԳՈՒԱՆGZՈՒOUՈՒUՅԱՆԳ 2013.02.01 CN 2
5 CNC դակիչ մեքենա P-0022 ZQS4114 XILING 2013.02.01 CN 2
6 Սղոցման մեքենաներ P-0024 GB916 XILING 2013.02.01 CN 2
7 Կտկտոցներ P-0029 SWJ-B XILING 2013.02.01 CN 5
8 CNC շրջադարձ P-0032 BNC-46 ՄԻՅԱՆՈ 2015.04.04.04թթ 3
9 CNC շրջադարձ P-0035 B205 SՈՒԳԱՄԻ 2015.04.04.04թթ 3
10 CNC շրջադարձ P-0037 M42SD SՈՒԳԱՄԻ 2015.04.04.04թթ 2
11 CNC հաստոցների կենտրոն P-0070 brothertc-31A Եղբայր 2013.04.17 թ 33
12 CNC հաստոցների կենտրոն P-0073 540 TY-CNC 2015.06.03 CN 3
13 CNC հաստոցների կենտրոն P-0079 850 ՏԱՅԿԱՆ 2013.11.05 TW 6
14 Դրոշմիչ մեքենա P-0087 160 ՔՍԻԹՅԱՆ 2013.08.19 թ TW 8
15 Դրոշմիչ մեքենա P-0090 60 ՔՍԻԹՅԱՆ 2013.08.19 թ TW 3
16 Դրոշմիչ մեքենա P-0093 45 ՔՍԻԹՅԱՆ 2013.08.19 թ TW 3
17 Դրոշմիչ մեքենա P-0095 250 ԱՇԽԱՐՀԻ ԽՈՒՄԲ 2014.04.16թթ TW 2
18 Դրոշմիչ մեքենա P-0096 315 ՅԱԴՈՆ 2015.07.16թթ CN 1