နဖူးစည်းစာတမ်း

Anebon Metal Products Co.,LTD

စက်-က ၁

စက်-ခ

စက်-ဃ၁

စက်-ဂ

စက်ပစ္စည်းများစာရင်း
မရှိ ပစ္စည်းအမည် ပစ္စည်းနံပါတ် မော်ဒယ် ထုတ်လုပ်သူ တစ်နှစ် မူရင်း အရေအတွက်
1 ရိုးရိုးကြိတ်စက် P-0001 M3 JIANYA 2013.02.01 CN 10
2 ကြိတ်စက် P-0013 618S HUANGZHOUJICHUANG 2013.02.01 CN 3
3 ဝါယာ-လျှပ်စစ်ဖြတ်တောက်ခြင်း။ P-0018 DK7740A ZHAOMING 2013.02.01 CN 5
4 အင်ဂျင်စက် P-0020 CZ6132A GUANGZHOUZHUJIANG 2013.02.01 CN 2
5 CNC Punching စက် P-0022 ZQS4114 XILING 2013.02.01 CN 2
6 လွှစက်များ P-0024 GB916 XILING 2013.02.01 CN 2
7 ပုတ်စက်များ P-0029 SWJ-B XILING 2013.02.01 CN 5
8 CNC လှည့်ခြင်း။ P-0032 BNC-46 MIYANO 2015.04.04 JP 3
9 CNC လှည့်ခြင်း။ P-0035 B205 TSUGAMI 2015.04.04 JP 3
10 CNC လှည့်ခြင်း။ P-0037 M42SD TSUGAMI 2015.04.04 JP 2
11 CNC စက်ယန္တရားစင်တာ P-0070 brothertc-31A အစ်ကို 2013.04.17 JP 33
12 CNC စက်ယန္တရားစင်တာ P-0073 ၅၄၀ TY-CNC 2015.06.03 CN 3
13 CNC စက်ယန္တရားစင်တာ P-0079 ၈၅၀ တိုင်ကန် 2013.11.05 TW 6
14 တံဆိပ်ထုစက် P-0087 ၁၆၀ XITIAN 2013.08.19 TW 8
15 တံဆိပ်ထုစက် P-0090 60 XITIAN 2013.08.19 TW 3
16 တံဆိပ်ထုစက် P-0093 45 XITIAN 2013.08.19 TW 3
17 တံဆိပ်ထုစက် P-0095 ၂၅၀ ကမ္ဘာ့အဖွဲ့ 2014.04.16 TW 2
18 တံဆိပ်ထုစက် P-0096 ၃၁၅ YADON 2015.07.16 CN 1