બેનર

એનીબોન મેટલ પ્રોડક્ટ્સ કં., લિ

2.5 D મેન્યુઅલ છબી

CCD ઓપ્ટિકલ ડિટેક્ટર ડિટેક્શન

3D CMM

CMM-01

નિરીક્ષણ રૂમ-1

ઇન્સ્પેક્શન રૂમ-2

RoHS અને પ્લેટિંગ જાડાઈ ડિટેક્ટર

મીઠું સ્પ્રે ટેસ્ટ મશીન

આર્મ CMM

CMM-02

કઠિનતા પરીક્ષક

TESA-HITE 400

નિરીક્ષણ સાધનોની સૂચિ
ના. 中文 અંગ્રેજી ના. 中文 અંગ્રેજી
1 卡尺 કેલિપર 18 硬度计 કઠિનતા પરીક્ષક
2 千分尺 માઇક્રોમીટર 19 膜厚仪 ફિલ્મ જાડાઈ ટેસ્ટર
3 数显卡尺 ડિજિટલ કેલિપર્સ 20 粗糙度仪 રફનેસ ટેસ્ટર
4 刀口尺 સ્ટ્રેટ એજ શાસક 21 色差仪 રંગ તફાવત મીટર
5 直角尺 એલ ચોરસ 22 影像仪 વિડિઓ માપન મશીન
6 深度规 ડેપ્થ ગેજ 23 光学比较仪 ઓપ્ટિકલ કમ્પેરેટર
7 高度规 ઊંચાઈ ગેજ 24 标准量块 સ્ટાન્ડર્ડ ગેજ બ્લોક
8 针规 પિન ગેજ 25 大理石平台 માર્બલ પ્લેટફોર્મ
9 牙规 થ્રેડ ગેજ 26 工显 ટૂલિંગ-માઈક્રોસ્કોપ
10 આર 规 ત્રિજ્યા ગેજ 27 显微镜 માઇક્રોસ્કોપ
11 塞规 પ્લગ ગેજ 28 RoHS X光机 RoHS એક્સ-રે મશીન
12 角度规 એંગલ ગેજ 29 三次元 સીએમએમ
13 环规 રીંગ ગેજ 30 二次元 2D માપન પ્રોજેક્ટર
14 厚度规 જાડાઈ ગેજ 31 镀层测试仪 પ્લેટિંગ જાડાઈ ટેસ્ટર
15 百分表 સૂચક ડાયલ કરો 32 表面粗糙度仪 સપાટી રફનેસ ટેસ્ટર
16 拉力计 ટેન્શન ગેજ 33 拉力强度测试设备 પુલિંગ સ્ટ્રેન્થ ટેસ્ટિંગ મશીન
17 扭力计 ટોર્ક ગેજ/મીટર