banner

Anebon Metal Products Co., LTD

Chúng tôi đã nhận được Chứng chỉ Hệ thống Quản lý Chất lượng ISO9001: 2015. Điều đó có nghĩa là Anebon đã thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng toàn diện trong tất cả các khía cạnh quản lý, công việc thực tế, nhà cung cấp, sản phẩm, thị trường và dịch vụ bán hàng. Quản lý chất lượng tốt giúp các công ty nâng cao hiệu quả tổ chức, giảm chi phí và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ có chất lượng tốt.

 Bằng sáng chế của chúng tôi