banner

Anebon Metal Products Co, LTD

Ne kemi marrë Certifikatën e Sistemit të Menaxhimit të Cilësisë ISO9001: 2015. Do të thotë që Anebon ka krijuar një sistem gjithëpërfshirës të menaxhimit të cilësisë dhe sigurimit të cilësisë në të gjitha aspektet e menaxhimit, punës aktuale, furnizuesve, produkteve, tregjeve dhe shërbimeve të shitjes. Menaxhimi me cilësi të mirë i ndihmon kompanitë të përmirësojnë efikasitetin organizativ, të ulin kostot dhe të ofrojnë produkte dhe shërbime me cilësi të shkëlqyeshme.

 Patenta jonë