banner

Копродукции од Anebon Metal Products Co., Ltd.

Добивме сертификат за систем за управување со квалитет ISO9001: 2015. Тоа значи дека Anebon воспостави сеопфатен систем за управување со квалитет и осигурување на квалитет во сите аспекти на управување, реална работа, добавувачи, производи, пазари и продажни услуги. Добриот менаџмент за квалитет им помага на компаниите да ја подобрат ефикасноста на организацијата, да ги намалат трошоците и да обезбедат производи и услуги со висок квалитет

 Нашиот патент