banner

Anebon Metal Products Co., LTD

Получихме сертификат за система за управление на качеството ISO9001: 2015. Това означава, че Anebon е създала цялостна система за управление на качеството и осигуряване на качеството във всички аспекти на управлението, действителната работа, доставчиците, продуктите, пазарите и продажбите. Доброто управление на качеството помага на компаниите да подобрят организационната ефективност, да намалят разходите и да предоставят качествени продукти и услуги.

 Нашият патент